Stroom gespreksgroep - 19 juni 20.00 uur

Op woensdagavond 19 juni komt de geloofsgroep STROOM weer bij elkaar. Dit is voor mensen die graag willen nadenken en praten over een aantal basisprincipes van het christelijk geloof. 

Thema’s zijn o.a: het bestaan van God, is de Bijbel waarheid of niet en waarom laat God zoveel lijden toe? 

Naast het gesprek over de Bijbel is er ook ruimte voor stilte, uitwisseling van persoonlijke ervaringen, zang en gebed.
Deze geloofsavonden zijn uitermate geschikt voor starters en iedereen die iets meer over geloof wil weten. 

Van harte welkom om 20.00 uur bij Pim Jonker thuis.

De avonden worden geleid door voorganger Alexander Noordijk, Sylvia Waardenburg en Pim Jonker. 

Voor meer info: 

De Binnenwaai

Gebouw Solid 18
Ed Pelsterpark 2
1087 EJ  Amsterdam

Abonneer op de Nieuwsbrief