Nieuws

                 

Wijburg - zondag 10 sep 20 uur

Lectio Divina o.l.v. zuster Mauricia. Lectio Divina is een mooie en traditionele methode om een kort stuk Bijbeltekst te lezen, te overdenken, je eigen te maken, (wat vind je ervan, wat kun je ermee, wat valt je op) en dat te delen en samen te bidden.
Van harte welkom dus, je kunt al terecht vanaf 19.30 voor een kopje thee of koffie en een praatje. We willen wel graag op tijd beginnen omdat voor sommigen de avond op tijd moet eindigen i.v.m. met bijvoorbeeld oppas.
U kunt zich aanmelden op emailadres:

EO Jongerendag 2018

Ook dit jaar is er weer een EO-jongerendag, dit jaar op 26 mei van 13.30 tot 21.00 in het Gelredome in Arnhem

Er zijn wat snode plannen gemaakt om hier met de tieners van IJburg naartoe te gaan. 

Bij de EO-jongerendag komen honderden tieners uit het hele land bij elkaar in een groot stadium, daar komen allerlei gave band en tussendoor zijn er korte praatjes. 

 

Voor veel tieners een hoogtepunt. Nog niet overtuigd? Bekijk hier de trailer van dit jaar.

Maar first things first: we moeten natuurlijk eerst een groepje hebben die het wat lijkt. 

Bij drie tieners gaan we! Wie is erbij

Mail Janine Hogendoorn.

TafelTijd

Een nieuw initiatief wat ontstaan is tussen de De Binnenwaai  en Stichting WIJdekerk is TafelTijd. TafelTijd is samen met LHBT+'ers en betrokken samen kerk te zijn. Waar kun je nu beter ervaren samen kerk te zijn dan aan tafel, samen eten en in gesprek zijn met elkaar over zingevingsvragen, te inspireren, te bemoedigen en te steunen in het geloof etc.. TafelTijd wil een veilige plek bieden voor alle aanwezigen en elkaar niet te willen overtuigen van eigen mening of opvattingen. 

Dit geldt ook voor levens en geloofsopvattingen, iedereen is welkom!

 

TafelTijd start op zondag 20 mei a.s om 18.00 uur @ De Binnenwaai.
Je kunt je aanmelden via Alexander Noordijk,  

Stille week in de Binnenwaai

In de Stille week, tussen Palmpasen en Pasen is er op donderdag tot en met zaterdag elke avond een viering
De vieringen worden gehouden in De Binnenwaai met uitzondering van Witte Donderdag; op die avond hebben wij een gezamenlijke dienst in de Eltheto. 
We volgen Jezus tot onder het kruis, in verhalen, liederen en gebeden.

Op Witte Donderdag (29 maart) vieren wij de maaltijd van de Heer. 
Wij voegen ons in een lange traditie door op deze avond, brood en wijn met elkaar te delen. 
De aanvang van deze gezamenlijke dienst is om 20:00 uur in de Eltheto. Voorganger is Ds. Eddy Reefhuis. 

Op Goede Vrijdag (30 maart) gedenken wij het lijden en sterven van onze Heer. Door Schriftlezingen, liederen en illustraties. Aan het einde van de dienst zwijgt de piano, het licht dooft. We dragen de Paaskaars de kerk uit en verlaten de kerk in stilte. In deze dienst zal voorgaan Ds. Riekje van Osnabrugge. Aanvang om 19:30 in De Binnenwaai.

Stille Zaterdag (31 maart) op deze avond waken en wachten wij op  het licht. Het stil en donker in de kerk. 
Wij zijn nog onder de indruk van de voorafgaande dagen van de Stille Week. De piano zwijgt daarom: 'er brandt een vuur buiten de kerk'. 
Bij het begin van de dienst verzamelt een aantal jongeren van onze gemeente zich buiten rond het vuur. 
Daar wordt als begin van de dienst de Paaskaars aangestoken. De jongeren komen naar binnen met de Paaskaars. 
De Paaskaars wordt geplaatst, het licht wordt verder verdeeld en de tafel wordt voorzien van het antependium. 
In deze dienst zal worden voorgegaan door Alexander Noordijk, welke zal beginnen om 22:00 uur.

Vacature Predikant Elthetokerk

De Elthetokerk is op zoek naar een predikant (m/v) met missionair profiel voor 0,8FTE (waarvan 0,3FTE voor 4 jaar). 
Voor een uitvoeriger profiel van de gemeente en bijhorend profiel met taakgebieden van de predikant zie: elthetokerkamsterdam.nl/profielen.

De Eltheto is een bruisende gemeenschap in Amsterdam Oost: rijk en arm, lager en hoger opgeleid, oud en opvallend jong, geworteld in een multiculturele, veelkleurige wijk. 
Een kerk met mensen van uiteenlopend pluimage. 

Midden in de Indische Buurt wil de Eltheto als kerk – samen met de leefgemeenschap en het diaconaal centrum – iets zien en laten zien van het Koninkrijk van God. 
Vanuit onze missie zijn wij voluit missionair present en diaconaal betrokken.

Eenvoud in geloofsleven en vieren geniet de voorkeur, tradities worden op een soepele manier gehanteerd. 
We zijn een veerkrachtige, eigenwijze gemeente. Niet bang om dingen anders te doen. 
De Eltheto is een doordeweekse kerk die op zondag ook open is!

De predikant die bij ons past is iemand die: zich door het evangelie van Gods Koninkrijk en de navolging van Christus geroepen weet, temidden van de gemeente kan staan en vertrouwen wekt, mensen in hun diversiteit een warm hart toedraagt, het voortouw neemt, van aanpakken weet maar zich ook flexibel opstelt en bereid is om in (de nabijheid van) de Indische Buurt te wonen. 
Ervaring in het werkveld is een vereiste en ervaring in stedelijke context is een pré. 

Reacties kunnen ingestuurd worden tot 13 mrt via vacature@elthetokerkamsterdam.nl

De Binnenwaai

Gebouw Solid 18
Ed Pelsterpark 2
1087 EJ  Amsterdam

Abonneer op de Nieuwsbrief