Geschiedenis van "de Binnenwaai"

afbeelding Ed Pelsterpark 4Kerk op IJburg is een nieuwe start van de Protestantse Kerk Amsterdam op IJburg. Ds Rob Visser zal samen met bewoners van IJburg ontdekken wat voor Kerk er bij IJburg past en op zoek gaan naar de manieren om die vorm te geven.

Op 30 januari 2011 is er in de openingsviering een kernteam van 12 vrouwen en mannen gepresenteerd dat zich gaat inzetten voor de opbouw van Kerk op IJburg.

De Binnenwaai

De naam van de kerk op IJburg is 'De Binnenwaai'. Deze naam, bedacht door Hatice Seker, is geen bestaand zelfstandig naamwoord, maar geeft prachtig weer hoezeer we in alle openheid en vrijheid een kerkgemeenschap willen zijn.

Een kerkgemeenschap op een eiland, waar het altijd stevig waait heel toepasselijk. Daarnaast geeft die wind ook aan, hoezeer we de boodschap aangewaaid krijgen en we het dus ook van die wonderlijke Geest moeten hebben.

"O, God, Thy sea is so great, and my boat is so small."

Nu alweer enige tijd geleden werd ik gevraagd voor de afdeling "Missionair werk" van de Wereldraad van Kerken in Genève een kort referaat te houden over ons project op IJburg. Omdat niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten belangstelling bestaat voor de pogingen, die de Protestantse Kerk van Nederland doet om naar nieuwe vormen van geloofscommunicatie te zoeken ontvangen we nogal eens bezoek van groepen, die graag willen weten, wat ons in Amsterdam en dus ook op IJburg beweegt.

Daarom leek het verstandig dit verhaal op onze site op te nemen, zodat ook voor "niet-Nederlandstaligen" ons project wellicht wat toegankelijk wordt.
--

 

Missionair!

Toegegeven; het is kerkelijk vakjargon en het lijkt een beetje modieus. Maar het begrip ‘missionair’ geeft in zijn Latijnse afkomst precies aan, waar het omgaat in de kerk. Het is het hart van waar het om gaat bij hen, die geloven als wezenlijk voor hun leven ervaren.

Ik probeer het zo voorzichtig mogelijk te formuleren, want voordat je het weet bevind je je in een moeras van ‘kerkismen’ en vooronderstellingen, die een verdere gedachtewisseling frustreren.

Missionair houdt naar mijn mening in, dat je probeert om dat wat jij als kern van je bestaan ervaart wilt vormgeven in je leven door de manier, waarop je je verhoudt tot de samenleving in alle opzichten. Zo staan kerken als verzameling van mensen midden in de wereld en hebben daarin veel te doen. Echt ANBI! Algemeen nut beogende instelling betekent dat.

Ofwel: missionair!

Missie en visie

Wie is Kerk op IJburg?
Kerk op IJburg is een veelkleurige gemeenschap van mensen op IJburg.

Wat wil Kerk op IJburg?
Kerk op IJburg laat zich inspireren door het verhaal van Jezus Christus om opgewekt en opstandig een bijdrage te leveren aan een betere samenleving.
Kerk op IJburg gelooft dat het verhaal van de Bron van alle leven een verhaal van hoop en liefde is, en wil dat in woord en daad laten zien.

 

De Binnenwaai

Gebouw Solid 18
Ed Pelsterpark 2
1087 EJ  Amsterdam

Abonneer op de Nieuwsbrief