Nieuws

                 

Wijburg - zondag 24 juni 18.00 uur

Zondag de 24e gaan we elkaar 'uitzwaaien' voor de zomer en maken we er een gezellige happening van. Met prachtige muziek door Kathy Spaargaren (oa bekend van cd en CrossRoads). Ze speelt, zingt, vertelt, getuigt, en wij kunnen lekker meezingen en ook lekker luisteren. Dat begint om 17 uur. Ondertussen wordt er lekker voor ons gekookt, we starten met het eten ongeveer om 18.30. En sluiten zo tegen 20.00 uur af met een gebed.

Ivm met het eten is het wel van belang dat je je opgeeft!. Het muziek gedeelte kost niks, maar als je mee wilt eten is het 7,50 voor volwassenen en 4,- voor kinderen. Liefst geld meebrengen.

Dus geef je aub op voor een goede planning en voorbereiding bij: .

Namens Wijburg, Fedde Jonker.

Wijs met Grijs

19 juni 12 uur

Elthetokerk Javastraat 118

Onderwerp: bijzondere verhalen. Wat was een keerpunt in uw leven. 

U bent van harte welkom,

Opgeven mag maar hoeft niet, 

Zegt het voort, de wijs met grijs bijeenkomsten zijn voor iedereen die niet saai wil leven.

EO Jongerendag 2018

Ook dit jaar is er weer een EO-jongerendag, dit jaar op 26 mei van 13.30 tot 21.00 in het Gelredome in Arnhem

Er zijn wat snode plannen gemaakt om hier met de tieners van IJburg naartoe te gaan. 

Bij de EO-jongerendag komen honderden tieners uit het hele land bij elkaar in een groot stadium, daar komen allerlei gave band en tussendoor zijn er korte praatjes. 

 

Voor veel tieners een hoogtepunt. Nog niet overtuigd? Bekijk hier de trailer van dit jaar.

Maar first things first: we moeten natuurlijk eerst een groepje hebben die het wat lijkt. 

Bij drie tieners gaan we! Wie is erbij

Mail Janine Hogendoorn.

TafelTijd

Een nieuw initiatief wat ontstaan is tussen de De Binnenwaai  en Stichting WIJdekerk is TafelTijd. TafelTijd is samen met LHBT+'ers en betrokken samen kerk te zijn. Waar kun je nu beter ervaren samen kerk te zijn dan aan tafel, samen eten en in gesprek zijn met elkaar over zingevingsvragen, te inspireren, te bemoedigen en te steunen in het geloof etc.. TafelTijd wil een veilige plek bieden voor alle aanwezigen en elkaar niet te willen overtuigen van eigen mening of opvattingen. 

Dit geldt ook voor levens en geloofsopvattingen, iedereen is welkom!

 

TafelTijd start op zondag 20 mei a.s om 18.00 uur @ De Binnenwaai.
Je kunt je aanmelden via Alexander Noordijk,  

Stille week in de Binnenwaai

In de Stille week, tussen Palmpasen en Pasen is er op donderdag tot en met zaterdag elke avond een viering
De vieringen worden gehouden in De Binnenwaai met uitzondering van Witte Donderdag; op die avond hebben wij een gezamenlijke dienst in de Eltheto. 
We volgen Jezus tot onder het kruis, in verhalen, liederen en gebeden.

Op Witte Donderdag (29 maart) vieren wij de maaltijd van de Heer. 
Wij voegen ons in een lange traditie door op deze avond, brood en wijn met elkaar te delen. 
De aanvang van deze gezamenlijke dienst is om 20:00 uur in de Eltheto. Voorganger is Ds. Eddy Reefhuis. 

Op Goede Vrijdag (30 maart) gedenken wij het lijden en sterven van onze Heer. Door Schriftlezingen, liederen en illustraties. Aan het einde van de dienst zwijgt de piano, het licht dooft. We dragen de Paaskaars de kerk uit en verlaten de kerk in stilte. In deze dienst zal voorgaan Ds. Riekje van Osnabrugge. Aanvang om 19:30 in De Binnenwaai.

Stille Zaterdag (31 maart) op deze avond waken en wachten wij op  het licht. Het stil en donker in de kerk. 
Wij zijn nog onder de indruk van de voorafgaande dagen van de Stille Week. De piano zwijgt daarom: 'er brandt een vuur buiten de kerk'. 
Bij het begin van de dienst verzamelt een aantal jongeren van onze gemeente zich buiten rond het vuur. 
Daar wordt als begin van de dienst de Paaskaars aangestoken. De jongeren komen naar binnen met de Paaskaars. 
De Paaskaars wordt geplaatst, het licht wordt verder verdeeld en de tafel wordt voorzien van het antependium. 
In deze dienst zal worden voorgegaan door Alexander Noordijk, welke zal beginnen om 22:00 uur.

De Binnenwaai

Gebouw Solid 18
Ed Pelsterpark 2
1087 EJ  Amsterdam

Abonneer op de Nieuwsbrief