Bericht van de Penningmeester

In de kerk gaat het natuurlijk in eerste instantie om onze relatie met God en hoe we daarmee in de wereld omgaan, wat heeft Hij ons te zeggen en wat gaan we daar mee doen?
Daar lijken financiën voor sommigen niet bij te horen, maar ook in de Bijbel vind je genoeg voorbeelden dat geld wel degelijk een onderdeel van het geheel is en ook veel (on)mogelijk maakt.
 
De Binnenwaai is een nieuwe gemeente zonder eigen (start)kapitaal, zoals een gebouw of ander opgebouwd vermogen. Daarnaast hebben we jaarlijks nog een flink tekort. De Protestantse Kerk Amsterdam helpt ons gelukkig wel, maar het is ook onze eigen verantwoordelijkheid natuurlijk.
Dat betekent: niet onnodig geld uitgeven en aan onszelf besteden en kijken hoe we meer geld binnen kunnen brengen. Met name om ons bestaan naar de toekomst nog zekerder te maken. Dat we voor die toekomst ook moeten bidden wil ik best in dit ‘geld’ stukje ook nog eens onderstrepen.
Hoe zit het nu kort samengevat?
 
De vaste lasten van onze kerk zijn de dominee (0,5) en straks kerkelijk werker (0,6), de jeugdwerker en de kleine vrijwilligersvergoeding voor onze koster en dan nog een flinke huurpost. Totaal is dat ongeveer € 80.000 per jaar. Dat zouden we moeten betalen uit onze jaarlijkse bijdrage (Kerkbalans in januari). Die levert echter maar € 15.000 per jaar op. Het is zaak dat we meer meebetalende leden winnen, en dat is niet perse een taak van het kernteam. Ieder van ons staat het vrij anderen te vragen mee te doen. En uiteraard ook zelf naar draagkracht meedoen met die Kerkbalans. Daarnaast het zoveel als mogelijk verhuren van onze Binnenwaai. Dat brengt best wel wat werk en zo’n € 5.000 opbrengsten met zich mee. Ook hier is het weer fijn als u meedoet en om u heen vertelt dat De Binnenwaai een prima locatie voor bijeenkomsten en vergaderingen is en ze naar onze koster (Sebastiaan) verwijst.
 
De variabele kosten zijn vooral de preekbeurten (omdat we niet altijd onze eigen dominee hebben) , de muziek, het schoonmaken en klein onderhoud. Alles bij elkaar toch ook weer € 20.000, dat is elke week bijna € 400. Als u dan bedenkt dat we met de collecte gemiddeld niet meer dan € 75 per week ophalen snapt u wel dat dat tekort steeds oploopt. Temeer daar de collecte opbrengst ook terug loopt. Eigenlijk hebben we behoefte aan collecte inbreng ook in de weken dat u er niet bent, we kennen namelijk nog al een wisselende opkomst. Ik geef u in overweging de collecte wat extra te ondersteunen, dat kan ook met de eenmalige machtigingen of via onze IBAN (NL30INGB0004700100). En ook met de tussentijds geldacties als de Paasactie helpt u ons daarmee.
Dan als laatste het Kerstfeest en wat kleinere maar ook belangrijke en mooie activiteiten als 4 mei, Allerzielen, Pinksteren en de Paascyclus; een post van iets meer dan € 10.000 en dat komt echt niet uit de dan gehouden collecten, die we daarnaast ook liever aan een goed doel in plaats van aan onszelf besteden. We willen dit najaar proberen daarin te gaan samenwerken met de andere kerken die ook leden op IJburg hebben en met een soort crowdfunding. Daarover dus later dit jaar meer.
 
Ik hoop u zo een beetje bijgepraat te hebben over de stand van de financiën en over wat u daar aan zou kunnen bijdragen.
Fedde Jonker, Penningmeester Binnenwaai

 

Vacature: sociale boekenwurm

Vacature voor een sociale boekenwurm tijdens inloopochtend in de Eltheto.

Ben jij een boekenwurm en lijkt het je mooi om je in te zetten voor anderen door een samenleesgroep te begeleiden tijdens een inloopochtend van het diaconaal centrum LT (op een ochtend die jou uitkomt)?
In een samenleesgroep lezen we samen hardop fragmenten uit romans, korte verhalen en gedichten, en praten we over wat deze teksten oproepen.
De samenleesgroep is toegankelijk voor iedereen, maar richt zich in het bijzonder op kwetsbare groepen.

Vind je het leuk om samen met andere vrijwilligers onderdeel te zijn van dit pioniersproject?
Heb je tijd om 1 uur per week samen te lezen en de voorbereiding daarvoor te doen?
Meld je dan als vrijwilliger of vraag naar meer info bij Jerrit ( of 06-13966423).
Hij brengt je dan in contact met de Culturele Apotheek die deze prachtige manier van samen lezen aanbiedt.

 

Allerzielen 2017

Traditiegetrouw gedenken mensen op Allerzielen, 2 november, hun overledenen. 
Dat doen we op IJburg ook jaarlijks in en om de Binnenwaai, met o.a. live muziek, verhalen, stilte, poëzie. Persoonlijk, intiem en toch samen met anderen. 
 
Namen worden genoemd, herinneringen opgehaald, het gemis gedeeld, het leven gekoesterd. 
Wie wil kan een kaarsje aansteken.
 
Speciaal onderdeel op het programma: klassiek gitaar door Joshua Weelink en Elena Manevska (vleugel)
 
IJburgers en andere belangstellenden, jong of oud, zijn welkom. 
 
Toegang gratis (er is een donatiepot voor een vrijwillige bijdrage!)
Info: 

 

Webmaster gezocht

Voor onze website zoeken we een nieuwe webmaster.
Mail ons.

Visser en Visser

Debat over actuele thema’s in de grote stad tussen Paul Visser & Rob Visser. 
U bent van harte welkom in de Noorderkerk, Noordermarkt 48, Amsterdam. 
Het debat is woensdag 18 oktober 2017 van 20.00 tot 21.30 uur.

Hoe verschillend kijken twee pionierende predikanten naar de stad? 
Paul Visser is predikant en pionier vanuit de Noorderkerk
Rob Visser is stadsdominee in Amsterdam en dominee in De Binnenwaai op IJburg. 

 
 

CantorIJ - start vierde seizoen

De herfst is begonnen, Jan Marten de Vries is compleet afgestudeerd terug, we kunnen beginnen:
Wij studeren en zingen drie fraaie werken:
 
Johann Sebastian Bach - Singt dem Herrn ein neues Lied (voorbeeld op YouTube)
Johann Georg Ebeling - Die güldne Sonne
Jan Marten de Vries - (nieuw werk, titel nog onbekend)

dinsdag 3 oktober, 20:15-22:00 uur: repetitie o.l.v. Jan Marten de Vries
zondag 8 oktober, 11:00 uur, uitvoering tijdens een viering met Lydia Meiling.
locatie: De Binnenwaai, Ed Pelsterpark 2, IJburg.
 
Wil je een keer meedoen ?
Mail organisator Harm Snel
Bladmuziek en dergelijke volgt na aanmelding.

 

Jan Marten de Vries: eerste afgestudeerde kerkmusicus als pianist

Voor de Nederlandse kerken is dit een bijzonder moment
Na een periode van tientallen jaren waarin de piano meer en meer wordt gebruikt in de kerkelijke vieringen, kan dat nu officieel
De begeleidingsbundel van het Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk (2013) bevat voor een belangrijk deel pianozettingen
Waarom zou dan de kerkmusicus officieel alleen een organist of een cantor (koorleider) kunnen zijn?

De Vries heeft, met als hoofdvakdocent de (jazz)pianist Bert van den Brink, zijn studie voltooid aan het Utrechts Conservatorium

Hij heeft zich voor een groot deel gericht op jazz en pop. Hij was namelijk al in 1984 afgestudeerd als klassiek Docent Piano
Onder meer heeft hij zich beziggehouden met het arrangeren voor bigband
De Vries richtte zich niet alleen op jazz en pop
In maart 2014 nam hij als onderdeel van de studie een cd op met zijn eigen liturgische pianostukken, Into Silence, in een niet-tonaal idioom.

 

Wijs met Grijs

Schuif aan op donderdag 19 oktober - 12.00-15.30u - Elthetokerk, Javastraat 118
 
Tijdens Wijs met Grijs bespreken we onderwerpen die het ouder worden betreffen. 
Deze keer hebben we het over de vraag: wat doe ik met het gevoel dat het leven lang genoeg heeft geduurd
 
We horen mensen spreken over ‘voltooid leven’, maar wat vind ik ervan
Kan, durf en mag ik voor mezelf beslissen dat ik wel klaar ben met leven, ook al heb ik geen onoverkomelijke, lichamelijke klachten? 
En als ik dat al zo voel, wat dan?
 
Download hier de flyer voor meer informatie of vraag uw redacteur om een exemplaar.

 

TVG Theologische Vorming voor Gemeenteleden en geïnteresseerden

TVGIn Amsterdam vindt al jaren de cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden plaats. De lessen zijn op dinsdagochtend, op een locatie in Amsterdam.

De cursus gaat in september van start en duurt drie jaar, maar het is ook mogelijk om gedeelten te volgen. ‘Een vooropleiding is niet nodig, interesse wel!’, schrijft de organisatie.

Een van de cursusleiders is onze eigen Riekje van Osnabrugge. Kijk op de website van de PKN en neem contact op met Jacqueline Michielsen, (020) 53 53 700.

Blijf Tegendraads! - 500 Jaar Reformatie

Amsterdamse kerken gaan een jaar lang Tegendraads aan de slag met 500 jaar Reformatie. We begonnen op zondagmiddag 30 oktober in de Ronde Lutherse Kerk. Tot de afsluiting, zondag 29 oktober 2017, is er veel te doen: door het jaar heen, door de stad heen, door verschillende kerken heen. Een tegendraads aanbod van bestaande en nieuwe activiteiten. Op www.tegendraads020.nl vindt u wat er staat te gebeuren. De organisatie ligt bij de Protestantse en Lutherse Kerk Amsterdam. Ideeën, suggesties? Geef ze door aan

 

Nieuws over 500 jaar Reformatie, volg de links voor meer:

Eenzaam en leeg blauw krat

(​Het eenzame, lege krat staarde gelaten naar buiten, waar het tot overmaat van ramp een rijk gevuld collegakrat voorbij ziet fietsen, snikkend wendt het zielige hoopje plastic de blik af en zucht nog eens diep)

De Sociale Kruidenier is een winkel en ontmoetingsplek voor Amsterdammers in armoede
Bij de Sociale Kruidenier kunnen klanten van de Voedselbank Amsterdam non-food en lang houdbare producten kopen tegen een kleine prijs, in aanvulling op hun voedselpakket.
Keuzevrijheid staat hierbij centraal: klanten kiezen zelf aan welke producten zij behoefte hebben. 

Daarnaast is de Sociale Kruidenier een ontmoetingsplek waar mensen terecht kunnen voor een kop koffie, een luisterend oor en/of laagdrempelig financieel advies. 
In ruil voor het volgen van een cursus of training ontvangen onze klanten extra winkeltegoed. 
Met deze integrale aanpak hopen wij mensen in armoede hun waardigheid terug te geven en hen te helpen hun leven weer op orde te krijgen.

Helpt u ons om de kruidenierswinkel te vullen? 
Neem dan tijdens het boodschappen doen iets extra’s voor de Sociale Kruidenier mee! 
Non-food producten waar veel vraag naar is vindt u op deze boodschappenlijst:

- Wasmiddel (poeder/vloeibaar) - Toiletpapier - Afwasmiddel - Deodorant (m/v) - Luiers (met name maat 4 of groter) - Zonnebloemolie 
- Tonijn in blik - Houdbaar broodbeleg - Suiker - (Oplos)koffie - Douchegel (m/v) - Eten voor kat of hond

In De Binnenwaai staat een blauw krat, waarin u spullen voor de sociale kruidenier kunt doen. 
Het krat staat na binnenkomst links in de hoek, bij het raam. De inhoud wordt ongeveer één keer per maand opgehaald.

Youth Alpha IJburg

Het tienerwerk gaat weer van start. Zo is 5 oktober de eerste Youth Alpha avond. 
Youth Alpha is plek waar jongeren tussen de 12-15 jaar terecht kunnen met vragen als: is er meer? 
Waarom is er zo veel ellende in de wereld? Wat is het doel van het leven? 
 
Grote vragen die soms al heel actueel zijn in het leven van een tiener. 
Zo mochten we vorig seizoen maar liefst vijftien tieners ontvangen! 
We beginnen met een maaltijd, luisteren naar een praatje en na afloop gaan we met elkaar in gesprek.

Een praktische vraag daarbij is dat we nog op zoek naar mensen die voor deze groep willen koken. 

Het zou fantastisch zijn als u ons op deze manier zou willen helpen
Hieronder vind u een rooster, zit er voor u een geschikte datum bij? 
Dan kunt u mij een mailtje sturen via: 

Datum

Onderwerp

Kookrooster

5 oktober

Bidden: waarom en hoe?

 

19 oktober

De Bijbel lezen: waarom en hoe?

Voorzien

2 november

Hoe leidt God ons?

 

Tussen 16 november en 30 november weekend/dag

De Heilige Geest

 Waarschijnlijk niet nodig

14 december

Hoe kan ik het kwade weerstaan?

 

11 januari

Waarom en hoe vertel ik het anderen?

 

25 januari

Geneest God ook nu nog?

 

8 februari

Hoe zit het met de kerk?

 

De Binnenwaai

Gebouw Solid 18
Ed Pelsterpark 2
1087 EJ  Amsterdam

Abonneer op de Nieuwsbrief