Wijburg: verbinding van Christenen op IJburg

IJburg 2Een paar jaar geleden hebben we vanuit de Binnenwaai de verbinding gezocht met Christenen van andere geloofsgemeenschappen op IJburg: o.a. (Amerikaanse) baptisten, mensen uit evangelische maar ook rooms-katholieke kring. We herkennen in elkaar een innerlijke behoefte om tot verbinding en gezamenlijkheid te komen en de traditionele scheidslijnen achter ons te laten. Zo langzamerhand voelen we ons verrijkt door elkaars geloofsinhouden, vormen en tradities te leren kennen.

Met een frequentie van 4 tot 6 weken houden we geloofsavonden, waarbij verschillende vormen van Christelijke meditatie steeds meer de rode draad zijn geworden: stil worden en naar binnen keren, geleide meditatie, het Woord innemen, zingen, de verbinding met Gods Geest zoeken en de mogelijkheid om je zieleroerselen en geloofservaringen te delen.

De avonden zijn open voor iedereen die dit aanspreekt. Aanmelding en verdere informatie bij , Jerrit Vellenga () of Arni Hubbeling ().

480px-Facebook icon 2013.svg

De "H" is 5

Korte inleiding bij de Hemelvaartsdialoog in de El Kabirmoskee te Amsterdam
 
Toegegeven: het is misschien een wat cryptische titel, die ik aan mijn korte referaat meegeef. Daarmee is meteen de toon gezet. Abram stelt ons voor raadsels en Sara niet minder. Hoe wonderlijk immers verloopt hun leven niet en hoezeer moet je niet leren door de verhaallijn heen te zien en te begrijpen, dat beide model staan voor een geroepen volk.
Iedere keer als de naam Abram of Abraham valt moeten we denken aan de wijdere kring rondom hem, Israel maar nog wijder; Gods gemeente  in de wereld (Jagersma).
 
Abram blijkt een vader van vele volkeren te worden. En Sarai zal hem daarin vergezellen. Tot hun verrassing of misschien beter tot hun verbijstering. En geheel volgens joodse traditie worden hun namen veranderd. Abram wordt AbraHam en Sarai wordt SaraH. In hun naam wordt een “H”toegevoegd. De “H”is de vijfde letter in het Hebreeuwse alfabet. In hun naam komt nu de “5” voor. En “5” is het getal van de kinderzegen en duidt het symbolisch getal voor het volk Israel aan. (Elderenbosch)
Eigenlijk snappen we er niets van, maar luisterend met joodse oren komen we los van het verhaal en verstaan de boodschap. 
Want in Abraham zijn dus de nageslachten zowel via Isaac als Ismael begrepen. De laatste wordt genoemd: vader van een volk (Gen.17 vers 20).

De Binnenwaai

Gebouw Solid 18
Ed Pelsterpark 2
1087 EJ  Amsterdam

Abonneer op de Nieuwsbrief